top of page
  • Writer's pictureCredu Connecting Carers

Gefnogaeth iechyd meddwl i Ofalwyr / Mental health support for Carers


Young Carers
.
Download • 2.96MB


Gofalwyr Ifanc
.
Download • 2.95MB

Adult Carers
.
Download • 1.17MBOedolion sy’n Gofalu
.
Download • 1.17MB
Mae Credu a Mind ym Mhowys wedi bod yn cydweithredu dros y flwyddyn ddiwethaf ar gefnogaeth iechyd meddwl i Ofalwyr Ifanc ac Oedolion sy’n Gofalu.

Mae hwn wedi bod yn brosiect gwirioneddol gyffrous, a heddiw yw lansiad amrywiaeth o daflenni newydd sbon sy’n arddangos y gefnogaeth hon.

Y gobaith yw y gall y taflenni hyn fod yn ddefnyddiol ar draws ystod eang o leoliadau, ysgolion, cymunedau, gwasanaethau iechyd, ac ati.

Mae croeso i chi ddod i gysylltiad gyda Credu neu eich cangen Mind lleol os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os hoffech gael unrhyw gopïau wedi’u hargraffu ar gyfer eich lleoliad.

Credu and Minds in Powys have been collaborating over the last year on mental health support for Young and Adult Carers.

This has been a really exciting project, and today is the launch of a range of brand new leaflets that showcase this support.

Hopefully, these leaflets can be useful across a wide range of settings, schools, communities, health services, and so on.

Please do get in contact with Credu or your local Mind if you would like more information, to give feedback, or if you’d like any printed copies for your setting.

108 views0 comments

Comments


bottom of page